Artikkelindeks

Kinoen i KirkegatenUnder krigen fikk kinoene stor betydning både for NS-myndighetene, Hjemmefronten og publikum. Noen steder hadde kinoene høye besøkstall under hele krigen, andre steder var det effektiv kinostreik. Men hva var det de besøkende fikk se på lerretet? Det er ikke vanskelig å forestille seg at kinoens magiske mørke for mange, og kanskje særlig for ungdommen, må ha vært en kjærkommen anledning til å kople av fra krigshverdagens bekymringer.

 

Under krigen holdt kinoen i Flekkefjord til i den lave bygningen (nr. 3) på høyre side, i Kirkegaten. Foto via Flekkefjord kommune. 

 

Trinn 1

Bruk alle tilgjengelige ressurser til å besvare spørsmålene nedenfor.

 

Film som propaganda

A Gi en definisjon av propaganda.

B Hvorfor var Josef Goebbels så opptatt av film?

C Hvorfor var NS-myndighetene opptatt av hva som ble vist på norske kinoer under krigen?

D Kan populære filmer i dag inneholde elementer av propaganda på samme måte?

 

Sentrale begreper

A Hva menes med at Hjemmefrontens ledelse fra tid til annen sendte ut paroler?

B Under krigen ble Wehrmachtsforestillinger et begrep innen kinospråket. Forklar begrepet.

 

Kinotoppen 1939-1944

Bruk kilden På kinotoppen i Flekkefjord 1939-1944.

A Studer tabell 1. Hvordan påvirket krigsutbruddet hva folk fikk se og kinoens popularitet i Flekkefjord, ifølge denne kilden?

B Sammenlign tabell 1 og tabell 2. Pek på og forklar endring og kontinuitet med hensyn til besøkstall og filmtilbud.