Artikkelindeks

 

Trinn 2 

Viktor Fischer på Mosby

Studer kilden Spørreskjema for jøder i Norge (SAK, Kristiansand politikammer, Fremmedsaker, eske 1118).

A Lag en tekst på rundt en halv side, der du skriver ned alt du vet om Viktor Fischer.

B Viktor Fischer ble ikke deportert. Pek på momenter som kan ha hatt betydning.

 

Henrick Cheim Kolnitzanski på Møvik

Bruk kilden Etterlysning i Polititidende 2.6.1942.

A Hvorfor ble Kolnitzanski etterlyst?

B Hva kan ha vært grunnen til at han ikke meldte seg hos politiet?

  

Paul Schles i Lillesand

Bruk kilden Pågripelse i Lillesand 26.10.1942 (SAK, Lillesand politistasjon, Varetektsfanger Lillesand hjelpefengsel 1894-1951, Ha-0001).

A Beskriv hva slags opplysninger som gis i de tre kolonnene.

B Hva tror du spørsmålstegnet i kolonnen til høyre skyldes?

 

”Jødeaksjonen”

Det interaktive kartet Jøder i Agder gir informasjon om skjebnen til de personene av jødisk opphav som oppholdt seg på Agder under annen verdenskrig. Sammenlign denne lokale informasjonen med det som gis av opplysninger om nasjonale trekk i bakgrunnteksten ”Aksjonen mot de norske jødene høsten 1942”, som du finner ovenfor (side 2 - Bakgrunnopplysninger).

A På hvilke områder bryter eksemplene fra Agder hovedmønsteret?

B Hva forteller dette deg?